Türk Coğrafya Dergisi

Türk Coğrafya Kurumu'nun bilimsel yayın organıdır.

 
 
 

 
         
 
 

Ana Sayfa

Derginin Künyesi

İletişim

Önceki Sayılar

Yazarlara

Yayın Takip

Yazım Kılavuzu

Taahhütname

Telif Sözleşmesi

 
 
 
  Yıl: 1993

Sayı: 28

 

BU SAYININ YAYIN KURULU
  Metin Tuncel M. Yıldız Hoşgören Suna Doğaner  

 

İÇİNDEKİLER

  YAZAR/YAZARLAR MAKALE ADI

SAYFA

1 YALÇINLAR, İsmail Profesör Cemal Arif Alagöz (1902-1991) Hayatı ve Mesleki Çalışmaları 1-15
2 YALÇINLAR, İsmail Ege Kıyı Kuşağında Krater ve Kalderalar 17-27
3 EROL, Oğuz & SEZER, Ferdağ Saroz Körfezi Kuzey Kıyısında İbrice Dolayının Jeomorfolojisi 29-43
4 SELÇUK BİRİCİK, Ali  Hazar (Gölcük) Gölü Depresyonu (Elazığ) 45-63
5 DOĞANER, Suna İstanbul'da Gemi İnşaa Sanayii 65-116
6 ÖZEY, Ramazan Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Çalışmalarına Coğrafi Bir Yaklaşım 117-121
7 EREL, Levent, GÜMÜŞ, Ergin, ÜÇÜNCÜ, O. Kalkan ve Çevresinde (Antalya İli) Ekonomik Yapıdaki Değişimler ve Turizm Olgusu 123-142
8 GÜNAL, Nurten Ege ve Marmara Bölgelerindeki Kır Yerleşmelerinin Yükselti Kademelerine Göre Dağılışı 143-154
9 PEKCAN (YALÇINER), Nilüfer Çakırlar (Boğaçay) Ovası Jeomorfolojik Etüdü (Antalya) 155-163
10 UZUN, Ali  Nişantaşı Yarma Vadisi (Bayburt) 165-179
11 ERTEK, T. Ahmet; TUROĞLU, Hüseyin,MATER, Barış  Çiftlik Heyelanı (Sinop) 181-188
12 GÜMÜŞTEPE (KİTAPLIOĞLU), Ferzan Edremit Şehri 189-214
13 TAŞLIGİL, Nuran Kastamonu İlinin Nüfus Gelişimi ve Türkiye Nüfus Hareketleri İçersindeki Yeri 215-224
14 AVCI, Meral Türkiye'nin Flora Bölgeleri ve "Anadolu Diagonali"ne Coğrafi Bir Yaklaşım 225-248
15 AVCI, Sedat Türkiye'de Şehir ve Şehirli Nüfusun Dağılışı 249-269
16 GARİPAĞAOĞLU (FARIMAZ), Nuriye Ulaş Havzasında Jips Karstı Şekilleri ve Klimajeomorfolojik Açıdan Bir Yaklaşım 271-283
17 GÜMÜŞTEPE (KİTAPÇIOĞLU), Ferzan Çumra'da Ziraatın Gelişmesinde Sulamanın Rolü 285-292
18 EFE, Recep Marmara Denizi Güneyinde Karabiga-Tahirova Arasındaki Kıyı Kesiminin Çevresel Jeomorfolojisi 293-306
19 ERTİN, Gaye, Bandırma Şehrinin Fonksiyon Alanları 307-328
20 GÜNEYSU, A. Cem Batı Toroslarda Neotektonik Hareketleri Karstlaşma Üzerindeki Etkileri ve Karstlaşmanın Evrimi 329-336
21 GÖNENÇGİL, Barbaros Antalya'da Fön Rüzgarları ve Gelişim Koşulları 337-343
22 TUROĞLU, Hüseyin Mühendislik Jeomorfolojisinin Tanımlanması ve Metodolojisi 345-349
23 YALÇINLAR, İsmail Batı Anadolu Eski Strüktürlerinde Bir Ayrılma Üzerine 351
 
 
 

 

YAYIN KURULU

Prof. Dr. Sedat Avcı

Doç. Dr. Barbaros Gönençgil

Yrd. Doç. Dr. T. Ahmet Ertek

 

HAKEM KURULU İÇİN

TIKLAYINIZ

 

ISSN

(Basılı) 1302-5856  

(Elektronik) 1308-9773 

Dergi, .pdf formatında yayınlanmaktadır. Bu formattaki dosyayı açmak için ücretsiz Adobe Acrobat Reader Programını indirmek için tıklayınız.

 
 

Türk Coğrafya Dergisi yılda iki kez çıkan, hem basılı ortamda hem de internet ortamında yayınlanan bir dergidir.

Dergide yer alan yazılarda belirtilen görüşlerden yazar/yazarları sorumludur. Türk Coğrafya Kurumu'nun görüşünü yansıtmaz ve Kurumu bağlamaz.